Akreditacije i Ovlaštenja

Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) provela je akreditaciju laboratorija prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 u području ispitivanja namještaja i dijelova za namještaj te ispitivanja građevinskih proizvoda – prozora, vrata, drvnih obloga – parketa i dr.. Akreditirano je preko 80 ispitinih metoda u skladu sa zahtjevima europskih norma.

Odjel za certifikaciju Euroinspekt – drvokontrole d.o.o., EIDK – CERT, akreditiran je prema normi HRN EN ISO/IEC 17065 za certifikaciju građevnih proizvoda: prozora i vrata, drvenih podnih obloga i drvenih konstrukcija.

Tvrtka posjeduje ovlaštenje broj 9/06 dodijeljeno od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za ocjenjivanje sukladnosti prozora i vrata, kao i niz rješenja za odgovorne i ovlaštene osobe.

Od 2007. godine tvrtka posjeduje Certifikat upravljanja kvalitetom EN ISO 9001 dodijeljen od certifikacijske kuće TÜV NORD CERT GmbH.

Usluge Euroinspekt – drvokontrole koristi drvnoprerađivačka industrija Republike Hrvatske uz prateće industrije, a zahtjevi za laboratorijska ispitivanja dolaze i iz inozemstva. Euroinspekt - drvokontrola je stalni član CROLAB-a (Udruga hrvatskih laboratorija) i povezan je s institutima i laboratorijima u svijetu, a najistaknutiji partneri su IFT – Njemačka, COSMOB – Italija, CATAS – Italija, OTTOGRAF INSTITUT – Njemačka, TÜV NORD CERT – Njemačka.

Akreditacije i ovlaštenja dodijeljena od:

Hrvatska Akreditacijska Agencija

2010

Potvrda o akreditaciji kojom se potvrđuje osposobljenost Centra za Ispitivanje kvalitete proizvoda šumarstva, drvne industrije i graditeljstva, prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 za Ispitivanje namještaja, prozora, vrata, zaslona, sjenila, drvenih i laminatnih podova, piljenog drva i odabranih svojstava boja i lakova.

2012

Potvrda o akreditaciji kojom se potvrđuje osposobljenost Odjela za certifikaciju, prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013, za certifikaciju građevnih proizvoda.

Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo

2004

Ovlasnica za laboratorijsko Ispitivanje kvalitete namještaja, u skladu sa zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025, u području ispitivanja namještaja za sjedenje, ležanje, odlaganje i uporabu pri jelu i radu.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodastva

2005

Preuzeto Ovlaštenje od Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.

Ministarstvo poljoprivrede

2011

Preuzeto Ovlaštenje od MRRŠVG.

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

2009

Ovlaštenje za obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti prozora i vrata prema tehničkoj specifikaciji za radnje ispitivanja.

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

2011

Ovlaštenje za obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti za radnje ispitivanja građevnih proizvoda iz skupine: vrata i prozori prema tehničkim specifikacijama.

2012

Ovlaštenje za obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti za radnje stalnog nadzora, procjene i ocjene tvorničke kontrole proizvodnje za građevne proizvode iz skupine: vrata za evakuacijske putove prema tehničkoj specifikaciji.

2012

Ovlaštenje za obavljanje poslova izdavanja potvrda o sukladnosti građevnih proizvoda iz skupine: vrata za evakuacijske putove prema tehničkoj specifikaciji.

2012

Ovlaštenje za obavljanje poslova izdavanja potvrda o tvorničkoj kontroli proizvodnje građevnih proizvoda iz skupine: konstrukcijsko drvo prema tehničkoj specifikaciji.

2012

Ovlaštenje za obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti za radnje stalnog nadzora, procjene i ocjene tvorničke kontrole proizvodnje te za radnje početnog nadzora tvornice i početnog nadzora tvorničke kontrole proizvodnje građevnih proizvoda iz skupine: konstrukcijsko drvo prema tehničkoj specifikaciji.

2013

Ovlaštenje za obavljanje poslova izdavanja potvrda o tvorničkoj kontroli proizvodnje građevnih proizvoda iz skupine: predgotovljeni konstrukcijski elementi prema tehničkoj specifikaciji.

2013

Ovlaštenje za obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti za radnje stalnog nadzora, procjene i ocjene tvorničke kontrole proizvodnje te za radnje početnog nadzora tvornice i početnog nadzora tvorničke kontrole proizvodnje građevnih proizvoda iz skupine: predgotovljeni konstrukcijski elementi prema tehničkoj specifikaciji.

Hrvatski registar brodova

2009

Potvrda o odobrenju ispitne institucije za područje:

Ispitivanja svojstava kvalitete masivnog drvo, ukočenog drva, namještaja, obloga paluba, dekorativnih obloga, podnih prekrivača, madraca.
Ispitivanje požarnih karakteristika (otpornost na gorenje i širenje plamena) obloženog namještaja, dekorativnih obloga, pregrada i stopova, podnih prekrivača, podloga obloga paluba i Ispitivanje negorivosti materijala.

TÜV NORD GmbH, Essen

2010

Certifikat za sustav upravljanja prema EN ISO 9001:2008.

Crolab

2004

Potvrda o članstvu.