Odjel za certifikaciju

Područje djelatnosti tvrtke obuhvaća proizvode drvne industrije, šumarstva i graditeljstva:

kockica-17065 U okviru Euroinspekt – drvokontrole osnovan je neovisan Odjel za certifikaciju – CERT.
Odjel je akreditirala Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) prema normi HRN EN ISO/ IEC 17065:2013, s brojem potvrde o akreditaciji 3368.
Odjel je ovlašten od strane Ministarstva prostornog uređenja i graditeljstva pod brojem 9/06.

Akreditirano područje za certifikaciju obuhvaća:

Drvene Konstrukcije

HRN EN 14081-1Konstrukcijsko drvo pravokutnog poprečnog presjeka razvrstano prema čvrstoći – 1. dio: opći zahtjevi

HRN EN 14250Drvene konstrukcije – zahtjevi za proizvod za predgotovljene konstrukcijske elemente spojene utisnutim metalnim ježastim pločama

Prozore i vrata

HRN EN 14351-1Prozori i vrata – norma za proizvod, izvedbene značajke – 1. dio:
Prozori i vanjska pješačka vrata bez otpornosti na požar i/ili propuštanje dima

Certifikacija stalnosti svojstava proizvoda obuhvaća područje dokazanih svojstava kroz inicijalna laboratorijska ispitivanja uzoraka i vrednovanje uspostavljene kontrole tvorničke proizvodnje.

Postupci certifikacije prema zahtjevima norma omogućavaju izdavanje certifikata o stalnosti svojstava proizvoda i certifikata o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje. Certifikati su međunarodno priznati.

Odjel za certifikaciju, u akreditiranom području, provodi i postupke priznavanja dokumenata izdanih od drugih certifikacijskih tijela sa kojima je potpisan ugovor o suradnji i međusobnom priznavanju dokumenata.

Popis certifikata dostupan je na zahtjev