Djelatnosti

1 1 Laboratorijska ispitivanja namještaja i dijelova za namještaj, prozora, vrata, zaslona, sjenila, drvenih i laminatnih podova, piljenog drva i odabranih svojstava boja i lakova, u akreditiranom laboratoriju prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007.

Više: Akreditacije i ovlaštenja

2 kockica-17065 Certifikacija proizvoda i kontrole tvorničke proizvodnje prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013.
Ovim se radnjama ocjenjuju postupci koje proizvođači primijenjuju za sve odredbe koje se odnose na certifikaciju kontrole tvorničke proizvodnje (KTP) građevnih proizvoda prema proizvodnim zahtjevima i normama za propisane sustave. Certifikacija KTP se sastoji od niza radnji kojima se proizvođač podvrgava početnom ispitivanju tipa proizvoda, kontroli tvorničke proizvodnje i daljnjem ispitivanju uzoraka. Uzorci se odabiru u tvornici ili skladištu prema propisanom planom ispitivanja pri čemu ovlašteno tijelo Euroinspekt-drvokontrola provodi početni pregled tvornice i kontrolu tvorničke proizvodnje, stalni nadzor i certifikaciju kontrole tvorničke proizvodnje.

Više: Certifikacija

3Utvrđivanje svojstava proizvoda i ocjenjivanje sukladnosti u postupku za C i CE označavanje.
Postupkom kojim se utvrđuju tehnička svojstva građevnog proizvoda kao i načini određivanja i dokazivanja uporabljivosti, radnjama koje se provode u postupku ocjenjivanja sukladnosti tehničkih svojstava i isprava o sukladnosti građevnog proizvoda, dokazuje se njegova uporabljivost.
Temeljem zahtjeva proizvođača, ovlaštenog zastupnika ili uvoznika građevnog proizvoda, ovlaštena pravna osoba nakon ispitivanja i ocjenjivanja tehničkih svojstava građevnog proizvoda, provodi postupke prema harmoniziranim Hrvatskim (HRN EN) normama koje se odnose na taj proizvod ili odgovarajuću skupinu proizvoda. Slijedom dobivenih rezultata utvrđenih svojstava, podnositeljima zahtjeva omogućava se označavanje proizvoda sa C ili CE oznakom.

Više: Ispitivanja i nadzori

4Utvrđivanje svojstava proizvoda:

  • Namještaj i dijelovi za namještaj svih tipova i vrsta

  • Prozori i vrata bez obzira na materijal izrade

  • Podne obloge – parketi, laminati, sportski podovi i dr.

  • Rešetkasti nosači spojeni utisnutim ježastim pločama

  • Lamelirani nosači

  • Konstrukcijsko drvo pravokutno poprečnog presjeka

  • Drvni proizvodi – trupci, piljena građa, drvni elementi i dr.

5Kontrola kvalitete i količine proizvoda šumarstva, drvne industrije i graditeljstva

6Pregled ugrađenih građevnih proizvoda i namještaja, utvrđivanje završnih radova, ekspertize i vještačenja

7Usavršavanje kadrova u području novih tehnologija, konstrukcija proizvoda, dizajna, usklađenih europskih normi i europskog tehničkog zakonodavstva

8Organizacija stručnih skupova, edukacija kadrova, informiranje o primjeni europskog tehničkog zakonodavstva i europskih normi